پوستر تکنوفود 2

ریاست همایش

 

دکترمحمد حسين عزيزي 

استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس

رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
محل برگزاری همایش

 

تهران ابتدای بزرگراه کردستان، تالار ایوان شمس

آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
44
بازدید دیروز :
127
بازدید کل :
112385
مقالات ارائه شده

 

مقالات منتخب بخش ارائه شفاهی
مقاله شماره: 1011
 " بررسي ميزان سرب و کادميوم در ترکيبات تشکيل دهنده و نيز حلوا ارده هاي سنتي استان يزد "
فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: مهندس علی اکبر کمالی اردکانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مقاله شماره: 1012
" بررسي اثر فرايند بر ميزان سرب و کادميوم در حلوا ارده هاي سنتي استان يزد "
فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: مهندس علی اکبر کمالی اردکانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مقاله شماره: 1032
"  عصاره چاي سبز به عنوان يک آنتي اکسيدانت طبيعي براي افزايش ماندگاري کاهوي تازه خرد شده "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله:  فاطمه پارسا، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات چای کشور
مقاله شماره: 1042
" بررسي اثر توامان مونولورين و برخي اسانس‌هاي گياهي بر روي کاهش جمعيت اشريشياكولاي O157:H7 در عصاره‌ي سيب "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: دکتر نورمحمد پور عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات آيت اله آملي،دانشکده کشاورزي
مقاله شماره: 1053
" بررسي تاثير سديم آسکوربات، عصاره هاي چاي سبز و دانه انگور بر افزايش ماندگاري پتي هاي گوشت گاو با افزودني سولفيت کم  "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: دکتر فاطمه پارسا، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات چای کشور
مقاله شماره: 1056
 " بررسي اثر کاربرد کنسانتره عناب به عنوان جايگزين شکر بر خواص بافتي و تصويري کيک "
فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: مهندس لادن دهقان تنها، دانش آموخته ارشد علوم و صنایع غذائی
مقاله شماره: 1060
 " اثر پوشش خوارکي کتيرا و عصاره شيرين بيان بر افزايش زمان ماندگاري بسته بندي گوشت مرغ "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: محبوبه حسینی،  دانشگاه آزاد- واحد آزادشهر
مقاله شماره: 1075
" اثر کنسانتره پروتئين سويا و صمغ زانتان بر خواص فيزيکي و حسي فيش برگر توليد شده از سوريمي ماهي کپور نقره اي "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: فرناز حسن پور ،  دانشگاه علوم تحقيقات تهران
مقاله شماره: 1079
 " افزايش طول عمر نگهداري تخم‌مرغ کامل مايع پاستوريزه نشده با استفاده از نگهدارنده بيولوژيک (بکار گيري تکنولوژي هردل) "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: شکوه احمدی ، دانشگاه صنعتي اصفهان
مقاله شماره: 1085
" شناسايي فلور لاکتيکي کيمچي، به عنوان غذايي فراسودمند، با استفاده از روش¬ توالي يابي ژن 16S rRNA "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: علیرضا وسیعی، 
مقاله شماره: 1089
 " تعيين مقدار بنزو آ پيرن در نانهاي سنتي، نيمه صنعتي و صنعتي با استفاده از روش استخراج و خالص سازي اصلاح يافته QuEChERS و دستگاه GC-MS و ارزيابي ميزا "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: سمیرا اسلامی زاد، دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
مقاله شماره: 1090
" نقش آنتي اکسيداني و ضد انجماد پپتيد حاصل از ژلاتين پوست تاس ماهي آمور در عضله ماهي "
فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: دکتر مهدی نیکو، دانشگاه ارومیه 
مقاله شماره: 1096
 " اثر افزودن نانو آهن بر خواص نانو کامپوزيت پليمري پلي پروپيلن- نانو کلي جهت استفاده در صنايع بسته بندي به منظور افزايش ماندگاري مواد غذايي وفناوري نانو  "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: محمدجواد خلج،  ستاد توسعه 
مقاله شماره: 1097
" کاربرد دستگاه بيني الکترونيکي بر پايه سنسورهاي هوشمند گاز در صنعت غذا با رويکرد پدافند غير عامل  "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: میثم وجدی،  دانشگاه فردوسي مشهد
مقاله شماره: 1106
" بررسي توليد چيپس سيب زميني پروبيوتيک به عنوان يکي از غذاهاي فراسودمند با استفاده دوگونه از باکتري هاي پروبيوتيک شامل لاکتوباسيلوس اسيدوفيل "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: حسنا  طالب پور، 
مقاله شماره: 1114
 " توليد بسته بندي¬هاي نانوکامپوزيتي با هدف افزايش زمان ماندگاري روغن خوراکي "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: حسین حبیبی، دانشکده علوم تغذيه و صنايع 
مقاله شماره: 1121
" مدلسازي ايزوترم جذب تعادلي و بررسي اثر نانو دي اکسيد سيليس برخواص فيزيکي فيلم تجديدپذير SSPS "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله:  سيده زهرا  قاضي حسيني، دامغان
مقاله شماره: 1129
" مقايسه وضعيت ميکروبي در گوشت قرمز و گوشت مرغ در شرايط بسته بندي و غيربسته بندي در استان گيلان "
فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: علی  مجدر لنگرودي، اروميه
مقاله شماره: 1134
 " بررسي اثر پوشش خوراکي تهيه شده از نشاسته گندم و صمغ به دانه به منظور افزايش خواص حسي و بافتي گز "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله:  رقيه هاشمي گهرويي، شهرکرد
مقاله شماره: 1170
" تاثير بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده بر ويژگي¬هاي فيزيکوشيميايي و ميکروبي زرشک تازه "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله:  سارا خسروشاهي، شركت صنعتي لينگر
مقاله شماره: 1182
 " ارزيابي سطح مهاجرت کلي ترکيبات شيميايي از انواع ظروف يکبار مصرف متداول به داخل مواد غذايي "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله:  اشرف حاج حسيني،  اداره کل استاندارد قزوين
مقاله شماره: 1230
" بررسي مهاجرت سيليس از نانوکامپوزيت پلي لاکتيک اسيد حاوي خاک رُس "
فردمسئول و ارائه دهنده مقاله:  اکرم  رضاپور،  دانشگاه آزاد اسلامي دامغان
مقاله شماره: 1231
 " ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮزﯾﻊ سيليس در ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﭘﻠﯽ ﻻﮐﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮ‬ رس‬ "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله:  اکرم  رضاپور، دانشگاه آزاد اسلامي دامغان
مقاله شماره: 1237
 "  راه اندازي و کاربرد يک روش کروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي براي رديابي 82 نوع سم آفت کش در نمونه گندم "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله:  عطاءاله  شکوري، معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 
مقاله شماره:
1296 " بررسي خواص فيزيکو شيميائي پوشش کربوکسي متيل سلولز حاوي عصاره آويشن شيرازي بر ماندگاري قارچ خوراکي دکمه¬اي Agaricus bisporus "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: مینو رستگار،  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان/دانشگاه آزاد اسلامي آزاد 
مقاله شماره:
1297 " بررسي تاثير پوشش کربوکسي متيل سلولز حاوي عصاره آويشن شيرازي بر ماندگاري و فساد ميکروبي قارچ خوراکي دکمه¬اي Agaricus bisporus "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: مینو رستگار،  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان/دانشگاه آزاد اسلامي آزاد 
مقاله شماره: 1388
" بررسي اثرضدقارچي پوشش خوراکي کيتوزانبا غلظت هاي مختلف و تاثير آن بر ماندگاري ميوه ازگيل "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله:  مريم  عاشقيان،  آيت الله آملي 
مقاله شماره: 1389
"  بررسي اثر پوشش خوراکي کيتوزان باغلظت هاي مختلف و تاثيرآن بر خواص شيميايي و کيفي و حسي ميوه ازگيل "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: مريم  عاشقيان،  آيت الله آملي 
مقاله شماره: 1098
" بررسي تاثير افزودن آرد سنجد بر خصوصيات شيميايي و حسي کيک روغني "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: زهرا زارع ،  تهران-شهر قدس
مقاله شماره:
1151 " بررسي تاثير افزودن آرد سنجد بر خواص فيزيکوشيميايي کيک روغني "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: زهرا زارع ،  تهران-شهر قدس
مقاله شماره: 1398
 " بررسي فعاليت ضدباکتريايي اسانس گياه کرکينه Stachys lavandulifolia Vahl بر سه باکتري پاتوژن غذايي "
فردمسئول و ارائه دهنده مقاله:   محمد  حجتي،  دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
مقالات رزرو بخش ارائه شفاهی
مقاله شماره: 1179
 "  بررسي اثر پوشش خوراکي کيتوزانو صمغ اسفرزه بر ويژگي¬هاي کيفي، حسي و ماندگاري قارچ خوراکي دکمه اي "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: طاهره  جعفرتبار بيشه، دانشگاه آزاد اسلامي - آيت الله آملي
مقاله شماره:
1177 " بررسي عوامل موثر بر مهاجر مونومر بيسفنول A از بطري پلي اتيلن فرفتالات به داخل مشابه هاي غذايي "
فردمسئول و ارائه دهنده مقاله:  اشرف  حاج حسيني، اداره کل استاندارد استان قزوين
مقاله شماره: 1227
 " غني سازي با ميکرو انکپسوله هاي لاکتات آهن فرو بر ويژگي هاي فيزيکو شيميايي و تغذيه اي غلات صبحانه "
فردمسئول و ارائه دهنده مقاله:  آنا اعتمادي، دانشگاه آزاد دامغان
مقاله شماره: 1064
 " شناسايي ترکيبات شيميايي اسانس پونه و بررسي اثرات ضد ميکروبي آن بر روي باکتري هاي پرتئوس ميرابيليس، باسيلوس سوبتيليس و مخمر زيگوساکارومايسس "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: محمدعلی خسروی زنجانی، دانشگاه آزاد واحدعلوم و تحقیقات تهران
مقاله شماره: 1073
 " اثر تابش فرابنفش بر برخي ويژگي¬هاي آب گوجه فرنگي "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: خانم مهسا نکته سنج اول، دانشگاه پيام نور
مقاله شماره: 1037
 " بررسي تأثير مواد جاذب¬الرطوبه بر افزايش زمان ماندگاري کيک روغني "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: پرستو دامن افشان،  شرکت آذر نوش
مقاله شماره: 1081
 "  بررسي خاصيت ضد ميکروبي پودر شقاقل بر ويژگي هاي ميکروبي و pH همبرگر ممتاز "
فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: مهشید  زمانخاني، 
مقاله شماره: 1082
" ارزيابي اثر افزودن عصاره آبي شقاقل بر ويژگي هاي ميکروبي و حسي همبرگر "
 فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: مهشید  زمانخاني، 

مقالات منتخب بخش ارائه پوستر

مقاله شماره: 1013
" اثر فراوري ملايم و دماي پايين نگهداري در برابر افزودن متا بي سولفيت سديم برخواص حسي آب نارنج "
فرد مسئول و ارائه دهنده:زهرا منتظر،  دانشگاه فردوسي مشهد
مقاله شماره: 1014
 " بهبود ويژگيهاي کيفي برگر تهيه شده از ماهي کپور نقره اي (Hypophthalmicthys molitrix)) با استفاده از پکتين "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:افشین فهیم،  مرکز ملي تحقيقات فراوري آبزيان
مقاله شماره: 1021
" ارزيابي ميزان زيرالنون در نانهاي تافتون عرضه شده درنانواييهاي شهر کرمانشاه در سال 92-1391 "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: آذر محمدی،  دانشگاه علوم پزشکي قزوين
مقاله شماره: 1023
 " بررسي خصوصيات ظاهري شکرهاي خام نيشکري با استفاده از سيستم پردازش تصوير ديجيتال "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:محمدعرفان بهرامی، دانشگاه آزاد اسلامي،واحد علوم و تحقيقات تهران
مقاله شماره: 1024
 " بررسي تاثير سويه‌هاي مختلف پروبيوتيک لاکتوباسيلي بر افزايش ماندگاري و ترکيبات شيميايي ضايعات غذايي "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:علی شهیرلادی، دانشگاه آزاد تبریز
مقاله شماره: 1025
"  مروري بر روشهاي تعيين اسيد فيتيک در غلات "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:فرانک بیگ محمدی، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
مقاله شماره: 1027
 " بررسي آلودگي گوشت هاي قرمز درمناطق زلزله زده استان آذربايجان شرقي به يرسينيا انتروکوليتيکا "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: مهران دولتخواه، آذربایجان شرقی-تبریز
مقاله شماره: 1030
" جايگزيني شيرين کننده استويا در نوشابه هاي گازدار "
فرد مسئول و ارائه دهنده:شعله عطایی، زنجان
مقاله شماره:
1031 " بررسي ويژگي هاي رئولوژي نوشيدني فراسودمند متشکل از مخلوط شير شير سويا وعصاره برنج قهوه اي "
فرد مسئول و ارائه دهنده:ملکه سادات حجازی، اصفهان
مقاله شماره: 1036
 " فعاليت ضد ميكروبي و قارچي باكتري هاي اسيد لاكتيك در نان به عنوان نگهدارنده زيستي "
فرد مسئول و ارائه دهنده:زهرا رحیمی، آذربایجان غربی-ارومیه
مقاله شماره: 1038
 " استفاده از نانوبيوکامپوزيتها در بسته بندي غذا "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:مریم حکیمی راد، دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل
مقاله شماره: 1039
 "  تاريخ ماندگاري در سيستم هاي محاسباتي:سيستم هاي پيچيده براي رسيدن به کيفيت و امنيت غذايي "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:فاطمه پارسا، گیلان- لاهیجان
مقاله شماره: 1040
" بررسي امکان استفاده از اينولين در توليد کيک پري بيوتيک کم چرب "
فرد مسئول و ارائه دهنده:پرستو دامن افشان،  شرکت آذر نوش-کارشناس تحقيقات و توسعه
مقاله شماره: 1048 " بررسي اثرات ضد ميکروبي اسانس آويشن شيرازي به عنوان نگهدارنده ي طبيعي استفاده از مواد شيميايي در مواد غذايي همواره باعث نگراني مردم شده است  " فرد مسئول و ارائه دهنده:مهندس صحرا هاشمی زاده، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مقاله شماره: 1058
" نحوه صحيح نگه داري، آماده سازي و توزيع مواد غذايي در منطقه آسيب ديده "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:دکتر اسما افشاری،  مشهد
مقاله شماره: 1061
" تأثير مکمل هاي خوراکي نانوکروم و روي آلي بر کيفيت و ماندگاري گوشت بلدرچين هاي ژاپني تحت تنش فيزيولوژيک "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:آرش برزگر یارمحمدی،  دانشگاه تهران
مقاله شماره: 1062
 " مديريت غذايي در شرايط بحران بر اساس دستورالعمل FEMA و CDC "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:آرزو کرمپوریان، سلامت در بلایا و فوریتها-دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
مقاله شماره: 1071
" ارزيابي خواص فيزيکومکانيکي فيلم خوراکي بر پايه ژلاتين "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:علیرضا بیاتی، دانشگاه تبریز
مقاله شماره: 1072
 " استفاده از حسگرهاي مبتني بر آپتامر در ايمني مواد غذايي "
فرد مسئول و ارائه دهنده:آریانه فرزان نیا، دانشگاه اصفهان
مقاله شماره: 1086
" بررسي خصوصيات پروبيوتيکي باکتري¬هاي اسيد لاکتيک ايزوله شده از غذاي تخميري-عملگراي کيمچي  "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:علیرضا وسیعی، lain
مقاله شماره: 1088
" بررسي عصاره هاي گياهي به عنوان نگه دارند ه هاي طبيعي در برابر فساد قارچ ها در مواد غذايي "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:شکوفه تابع، دانشگاه آزاد سبزوار
مقاله شماره:
1091 " بررسي اثر نانو خاک رس بر خواص مکانيکي و نفوذپذيري فيلم تجديدپذير SSPS "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:نیلوفر عليپور مازندراني،  دانشگاه غيرانتفاعي روزبهان ساري
مقاله شماره: 1093
" بررسي انتقال حرارت به روش مادون‌قرمز در مواد غذايي "
فرد مسئول و ارائه دهنده:سجاد  ولي نژاد،  دانشگاه زنجان
مقاله شماره: 1111
" روش هاي مدرن اصلاح نشاسته "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:منصوره  ابراهيميان، دانشگاه تربيت مدرس
مقاله شماره: 1119
" بررسي خواص ضد ميکروبي عصاره استخراج شده از پوسته پرتقال "
فرد مسئول و ارائه دهنده:الهام قيصري،  دانشگاه آزاد واحد شهرکرد   09177142875
مقاله شماره: 1124
" اثر آنتي اکسيداني عصاره برگ گزنه (Urtica diocia) بر پايداري روغن کلزا "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: نارملا اصفی ،  دانشگاه آزاد تبريز
مقاله شماره: 1126
"  بررسي اثرات بسته بندي اتمسفر اصلاح شده بر پارامترهاي کيفي و افزايش زمان نگه داري ماهيان، ميگو و ماهي دودي "
فرد مسئول و ارائه دهنده:علی  مجدر لنگرودي، اروميه
مقاله شماره:
1132 " مروري بر اثر رفع انجماد تحت امواج راديويي برکيفيت محصولات غذايي منجمد  "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:نوید  حافظ پرست،  دانشگاه شيراز
مقاله شماره: 1135
 " بهترين شرايط استخراج ترکيبات فنوليک با امواج فراصوت از گياه سنبله‌ي زيبا (Stachys lavandulifolia) "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:سروش  رحيمي ، دانشگاه شاهرود
مقاله شماره: 1138
 " نانوذرات نقره: اهميت سنتز سبز با استفاده از قارچ‌ها، مكانيسم عملكرد ضد ميكروبي، كاربرد و اثرات سمي "
فرد مسئول و ارائه دهنده: جهانبخش  سلطاني هوراند،  دانشگاه علوم پزشکي اروميه
مقاله شماره: 1146
 "  استخراج ترکيبات فنوليک عصاره حاصل از برگ زرين گياه با استفاده از امواج فراصوت "
فرد مسئول و ارائه دهنده: بهاره  شريفي اصفهاني، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مقاله شماره: 1152
" اثرات ضد ليستريايي اسانس گياه چاي کوهي در پنير سنتي اردبيل "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: مصطفي  نوروزي، شهيد باهنر
مقاله شماره: 1155
 " The seasonal effects on histamine content in canned fish produced in Qazvin factories "
فرد مسئول و ارائه دهنده: مصطفي  نوروزي، شهيد باهنر
مقاله شماره: 1159
"  غيرفعالسازي باکتري ويبريو پاراهموليتيکوس با استفاده از پرتو گاما "
فرد مسئول و ارائه دهنده:محمد مشفقي فر ، دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
مقاله شماره:
1160 " چاي سبز به عنوان يک نوشيدني فراسودمند "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:  محترم شاقليان ، شرکت طراوت گستران اطلس (چاي محسن)
مقاله شماره: 1161 " اصول بهداشتي تغذيه در مديريت بحران " فرد مسئول و ارائه دهنده: بهرام بهرام زاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان
مقاله شماره:
1167 " تخمين زمان ماندگاري مواد غذايي با استفاده از معادلات رياضي "
فرد مسئول و ارائه دهنده:عبدالله  همتيان سورکي،  دانشگاه جهرم
مقاله شماره: 1169
"  تاثير نايسين A و Sodium lactate بر افزايش عمر ماندگاري ماهي قزل آلاي رنگين کمان بسته بندي شده در خلاء "
فرد مسئول و ارائه دهنده: ابراهيم اسماعيلي،  دانشگاه ازاد ايت الله املي/اداره نظارت بابل
مقاله شماره: 1175
" طراحي و ساخت دستگاه ميکروانکپسولاسيون به روش اکستروژن "
فرد مسئول و ارائه دهنده: حميد  قرباني، سهند اروميه
مقاله شماره: 1180
" مدل سازي رياضي بسته بندي تحت اتمسفر تغيير يافته بروش غير فعال يک مدل غذايي با هندسه کروي در فيلم هاي منفذدار "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: بهداد  بلوري ، شرکت فرآيند تدبير پاژ
مقاله شماره: 1189
" بررسي تأثير نانو ذرات اکسيد روي بر کاهش بار ميکروبي در لبنيات "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: اشکان  کاوياني،  مؤسسه آموزش عالي ربع رشيدي تبريز
مقاله شماره: 1191
 " غني سازي شير عسل با سنجد وگلاب "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: بهارك  سعيدي،  اراك
مقاله شماره: 1192
 " مكانيسم اثر پالس نوري بر ميكروارگانيسم ها در مواد غذايي "
فرد مسئول و ارائه دهنده: سيما  جعفري ،  دانشگاه اروميه
مقاله شماره: 1198
" ارزيابي تأثير حرارت بر اثر ضدميکروبي نايسين در کالباس هاي امولسيوني "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: الهه خواجه علي،  دانشگاه ايلام
مقاله شماره: 1202
" بررسي اثرات ضد ميکروبي کشت هاي محافظ مورد استفاده در صنايع لبني تين دامداران و اثرات آن بر افزايش ماندگاري محصول "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: اکرم  يدي، کارخانه لبني تين دامداران
مقاله شماره: 1203
 " بررسي امکان افزايش ماندگاري دوغ ايراني با استفاده از اسانس آويشن "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:اشرف  گوهري اردبيلي،  دانشگاه بوعلي سينا همدان
مقاله شماره: 1204
 " تکنولوژي ترکيبي: روشي براي نگهداري طولاني مدت غذاها "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: عزيز  همايوني،  دانشگاه علوم پزشکي تبريز
مقاله شماره: 1216
 "  بررسي ژن هاي توليد کننده باکتريوسين در سويه هاي بومي لاکتوباسيلوس پلنتاروم "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: مليحه  غلام زاده،  موسسه غير انتفاعي ربع رشيدي
مقاله شماره: 1220
" بيوسنتز، تنظيم، فعاليت بيولوژيكي و مهندسي متابوليك سزكويي ترپن لاكتون ها يک نگهدارنده مواد غذايي و آرايشي بهداشتي "
فرد مسئول و ارائه دهنده: محسن گلناري مرني، اصفهان
مقاله شماره: 1224
" ارزيابي کارآيي آنزيم پکتيناز در فرآيند تصفيه ي شيره ي انگور "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: هدا جعفري زاده مالميري،  دانشکده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي سهند
مقاله شماره: 1226
"  بسته بندي نوين محصولات کشاورزي از طراحي تا اجرا "
فرد مسئول و ارائه دهنده: فاطمه  بهروزي فر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت اله آملي
مقاله شماره: 1228
" تأثير استفاده از شيرين کننده هاي مختلف بر افزايش ماندگاري کيک "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: شيما  اعتمادي نژاد،  گرمسار/دامغان
مقاله شماره: 1239
 "  بررسي اثر روش خنک کردن تحت خلاء بر زمان خنک کردن و ويژگي هاي ميکروبي کيک روغني "
فرد مسئول و ارائه دهنده: معصومه  مالمير،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
مقاله شماره: 1248
" استفاده از استارتر کالچر حاوي باکتري هاي لاکتوباسيلوس رامنوسوس و پروپيوني باکتريوم فردنتيچي زير گونه شرماني به منظور افزايش مدت ماندگاري پنیر UF "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: علي اکبر  زارعي،  مجتمع غذايي و بهداشتي ارژن
مقاله شماره: 1250
"  افزايش ماندگاري و پايداري روغن هاي خوراکي با استفاده از ترکيبات نانو در فرايند تصفيه  "
فرد مسئول و ارائه دهنده: ابوذر   فلاح زاده،  اتکا
مقاله شماره: 1260
" مقايسه هيدروکلوئيدهاي شاهي و مرو از نظر خصوصيات فيزيکي و رئولوژيکي "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: مهدي  جوانبخت،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت الله آملي
مقاله شماره: 1273
"  تاثير نسبت هاي مختلف مالتودکسترين و ژلاتين و اولتراسوند در بازدهي ميکروانکپسولاسيون زردچوبه "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: سارا کشوري خجسته،  کرج
مقاله شماره 1279:

 " بررسي اثر ضد ميکروبي اسانس سرسم بر مخمر کلاورومايسس مارکسيانوس در دوغ ايراني "
فرد مسئول و ارائه دهنده:سحر  اقدسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت اله آملي
مقاله شماره: 1280
" بررسي اثر آنتي باکتريال گياه خرفه بر افزايش ماندگاري گوشت چرخ کرده "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:عباس علي  شايق،  اداره کل دامپزشکي يزد
مقاله شماره:
1281 "  نقش بهداشت توليد در ماندگاري - اجراي استاندارد ISO22000  "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: بهرام بهرام زاده،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان
مقاله شماره: 1282
 " تأثير ضد ميکروبي پوشش هاي خوراکي در نگهداري فيله سينه مرغ "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: راحله  خانجاني گلورزي،  مرکز علمي کاربردي زر ماکارون
مقاله شماره: 1284
" بررسي کاربردي اثر آنتي اکسيدان هاي طبيعي پياز سفيد،پياز قرمز و زردچوبه در روغن کلزا "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: مليحه  ترابيده، دانشگاه آزاد ياسوج
مقاله شماره: 1286
 " بررسي اثر آنتي اکسيدان هاي طبيعي پياز سفيد،پياز قرمز،فلفل سياه در روغن کلزا و اثر نگهدارنده طبيعي آن "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: مليحه  ترابيده، دانشگاه آزاد ياسوج
مقاله شماره: 1288
" ساخت و ارزيابي فيزيکي، شيميايي ريز ذرات پروتئين هاي سرمي شير حاوي عصاره شيرين بيان "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:میترا سیدرئوفی، گروه توليدي ب.آ
مقاله شماره: 1294
 " طرح اجراي هماهنگ استاندارد و تجزيه و تحليل کيفي نتايج آزمون بر روي نمونه هاي شير پاستوريزه در استان خراسان رضوي "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:اسما افشاری،  مشهد
مقاله شماره:
1295 " کاربرد صمغ هاي گياهي در بسته بندي موادغذايي "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:فرحناز فرهادیان،  دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند
مقاله شماره:
1306 " بررسي و بهينه سازي اثر دماي پاستوريزاسيون و غلظت نمک بر پايداري دوغ "
فرد مسئول و ارائه دهنده: مجتبي  دهقان دهنوي،  دانشگاه فردوسي مشهد
مقاله شماره: 1311
" تعيين شرايط بهينه استخراج ترکيبات فنوليک از پوست انار (Punica granatum) و پوست سبز پسته (Pistacia vera) "
فرد مسئول و ارائه دهنده: فاطمه سادات ناظري،  دانشگاه صنعتي اصفهان
مقاله شماره: 1313
" تأثير پودر پياز و ترکيبات هيدروکلوئيدي موجود در آن بر روي خمير پاستا و ويژگي‌هاي چسبندگي، پخت و حسي آن "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: راحله  خانجاني گلورزي، مرکز علمي کاربردي زر ماکارون
مقاله شماره: 1335
 " اثرگذاري باکتريهاي محافظ بر رشد مخمر در ماست "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:پريسا کاوسي،  لبنيات پاک
مقاله شماره: 1340
 " بررسي و مقايسه تاثيرات حاصل از کاربرد صمغ دانه مرو بر روي خصوصيات فيزيکوشيميايي و حسي بستني کم چرب و بستني "
فرد مسئول و ارائه دهنده:سيده مريم ميرزائي،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان
مقاله شماره:
1343 " بررسي اثر غلظت فيلم فعال سديم آسکوربات و نانو سديم آسکوربات در جذب اکسيژن، به منظور افزايش زمان نگهداري بادام زميني "
فرد مسئول و ارائه دهنده: اميرسجاد مدرسي،  داشگاه دامغان
مقاله شماره:
1352 " اثر اشعه ماوراي بنفش بر ميزان آنتوسيانين‌ها، فنل کل و خاصيت آنتي اکسيداني عصاره زرشک بي‌دانه(Berberis vulgaris) "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: محمد  فرهادي چيتگر،  باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي قوچان
مقاله شماره: 1356
" بررسي نقش اندازه ي قطعات برش خورده در افزايش زمان ماندگاري خلال پياز خشک با تکيه بر تعدادي از ويژگي هاي ميکروبي "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: محمد زاهد  حاجي تقي،  دانشگاه پيام نور مرکز بيجار
مقاله شماره: 1359
 "  تاثير فرآيند¬هاي آسياب و پخت بر مقدار مايکوتوکسين در اجزاء آرد گندم "
فرد مسئول و ارائه دهنده: رضوان  قلاوند،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات قزوين
مقاله شماره: 1387
 " ارزيابي ويژگي‌هاي ارگانولپتيکي بيسکويت‌هاي توليد شده بدون جوش شيرين "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: محمد  عباسي شکوهي،  داداش برادر
مقاله شماره: 1390
 " افزايش ماندگاري مواد غذايي با استفاده از عصاره گياهان دارويي "
فرد مسئول و ارائه دهنده: الهه شريعت،  شبکه بهداشت و درمان شهريار
مقاله شماره: 1391
 "  مدلسازي انتقال حرارت در کنسرو حاوي عصاره مالت در بسته بندي نيمه-سخت بر پايه آلومينيوم "
فرد مسئول و ارائه دهنده: سعيده  حميدي،  دانشگاه آزاد اصفهان
مقاله شماره: 1392
 " اثر صمغ شاهي در بهبود خصوصات کيفي و رئولوژيکي نان بربري مسطح "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: اکرم  مهري، شرکت ارد بابرکت خراسان
مقاله شماره: 1396
" تاثير استفاده از کشمش بعنوان يک افزودني طبيعي در افزايش ماندگاري نان "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: تکتم  هجراني، دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار
مقاله شماره: 1400
 " مطالعه اثر ضدميکروبي اسانس مرزه کوهي بر روي رشد مخمر کلويورومايسس مارکسيانوس (Kluyveromyces marxianus) در دوغ ايراني "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: ابراهيم اسماعيلي، دانشگاه ازاد ايت الله املي/اداره نظارت بابل
مقاله شماره: 1401
" بررسي تأثير اسانس پوست ميوه نارنج بر پايداري ميکروبي آب‌پرتقال "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: محمد حجتي،  دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
مقاله شماره: 1173
" روش هاي نوين افزايش سلنيوم در مواد غذايي و نمونه هاي بيولوژيکي "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: نسيم  شهابي، اروميه 
مقاله شماره: 1084
 " تاثیر عصاره اتانولی شقاقل بر ویژگی های میکروبی همبرگرممتاز  " فرد مسئول و ارائه دهنده:مهشید  زمانخاني، 
مقاله شماره: 1285
"  بررسي اثر ضد ميکروبي اسانس سرسم و اوجي بر کلاورومايسس مارکسيانوس در دوغ ايراني "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:سحر  اقدسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت اله آملي
مقاله شماره: 1393
"  ثر شربت ذرت با فروکتوز بالا بعنوان افزودني طبيعي در بهبود خصوصيات حسي و کيفي نان بربري "
فرد مسئول و ارائه دهنده: اکرم  مهري، شرکت ارد بابرکت خراسان
مقاله شماره: 1168
" بررسي اثر عصاره هيدروالکلي آويشن (درجه خلوص الکل، رقت محلول عصاره آويشن و مدت غوطه وري) بر ماندگاري گوجه فرنگي  "
فرد مسئول و ارائه دهنده: پونه  نوشيروان پور، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي مازندران/ واحد علوم تحقيقات
مقاله شماره:
1241 " استفاده از روش هاي بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده و بسته بندي فعال در افزايش زمان ماندگاري پنير "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:فاطمه حسيني طباطبايي،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار
مقاله شماره: 1059
 " بررسي تجربي تاثير مخمر مادر در افزايش ماندگاري خمير مايه توليدي در فراورده هاي غذائي توليد نان "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:مهندس بهنام خسروی، فوق لیسانس مکاترونیک
مقاله شماره:
1123 " مدل سازي تاثير برشته كردن پسته بر روي ميزان سختي و رطوب "
 فرد مسئول و ارائه دهنده: اشرف  نظريان، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
مقاله شماره: 1406
 " بررسی اثر محلول پاشی بنزیل آدنین و ساکارز در ایجاد مقاومت به سرمای بهاره در پسته رقم اوحدی "
 فرد مسئول و ارائه دهنده:ساسان پور جعفری ، مرکز تحقيقات توسعه و کيفيت، سازمان اتکا، تهران، ايران.
مقاله شماره:
1407 " تاثیر استفاده از بسته بندی های نانو کامپوزیت PET/TiO2 بر روی روغن های خوراکی "
فرد مسئول و ارائه دهنده:ساسان پور جعفری ، مرکز تحقيقات توسعه و کيفيت، سازمان اتکا، تهران، ايران.
مقاله شماره: 1408
" افزایش رشد و عملکرد گیاه گندم در حضور سویه های سودوموناس فلورسنت "
فرد مسئول و ارائه دهنده:ساسان پور جعفری ، مرکز تحقيقات توسعه و کيفيت، سازمان اتکا، تهران، ايران.تاریخ : ۱۳۹۵/۵/۱۰